Welkom bezoeker, [Inloggen | Registreren]
Zoeken naar:
Kies een categorie
Collectie
Winkelwagen
Je winkelwagentje is leeg
0Producten in de winkelwagen:
0.00Totaal:
Uitverkoop items
 1. Alexia dark blue
  Opslaan 132.30
 2. Kristen brown
  Opslaan 153.30
 3. Bella brown
  Opslaan 132.30
Mailing Lijst
Voeg je toe aan onze mailinglist hieronder:
E-mail:
 • German
 • English
 • Spanish
 • French
 • Dutch

Algemene Voorwaarden

 

Bij Marie Antoinette-Shoes koopt u zonder risico´s. In de algemene voorwaarden kun u precies lezen hoe het allemaal werkt.

Artikel 1: Algemeen

 1. Marie Antoinette-Shoes is een handelsnaam van Marie Antoinette-Shoes die in Nederland geregistreerd is onder KvK nummer 27303469. Marie Antoinette-Shoes, hierna te noemen: “Marie Antoinette-Shoes” houdt zich bezig met opdrachten en levering van schoenen en accessoires aan uitsluitend particulieren. 

  Artikel 2: Bestellingen en Acceptatie  
 2. Een overeenkomst komt slechts tot stand indien en zover een order schriftelijk aanvaard wordt of uitvoering aan een order wordt gegeven.
 3. Als bevestiging van een geplaatste order zal een e-mail naar de klant worden verstuurd. "Marie Antoinette-Shoes" behoudt zich het recht voor zonder opgave van redenen, bestellingen of opdrachten niet te accepteren.
 4. Een prijsopgave is niet bindend en geldt slechts als een uitnodiging tot het plaatsen van een order, tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld.
 5. Alle opgaven van prijzen, omschrijvingen en andere aanduidingen van producten zijn met zorg gedaan, maar "Marie Antoinette-Shoes" kan echter niet instaan dat zich terzake geen afwijkingen zullen voordoen.

         
Artikel 3: Prijzen 

 1. Prijzen zijn vermeld in Euro en inclusief BTW.
 2. Prijzen zijn gebaseerd op het ten tijde van het sluiten van de overeenkomst geldende omstandigheden, zoals verzendtarieven en inkoopprijzen. Indien deze omstandigheden na het sluiten van de overeenkomst doch voor de aflevering wijzigen, heeft "Marie Antoinette-Shoes" het recht de daaruit voortvloeiende kosten aan de klant door te berekenen. De klant wordt te allen tijde eerst hiervan op de hoogte gesteld.
 3. De klant kan de bestelde order afrekenen via iDeal, Paypal of via een overboeking naar de bankrekening van "Marie Antoinette-Shoes".

 
Artikel 4: Levering 

 1.   Tenzij anders overeengekomen levert "Marie Antoinette-Shoes" geaccepteerde bestellingen binnen maximaal 30 dagen uit, na ontvangst van de betaling. Indien dit om welke reden dan ook niet mogelijk blijkt, ontvangt de klant hiervan uiterlijk één maand nadat zij de bestelling geplaatst heeft bericht. De klant heeft in dat geval het recht om de bestelling zonder kosten te annuleren, tegen terugbetaling van het reeds betaalde bedrag.
 2.   Een opgegeven afleveringstermijn is gebaseerd op de ten tijde van de aanbieding geldende omstandigheden en voor zover afhankelijk van prestaties van toeleveranciers.
 3.   Indien "Marie Antoinette-Shoes" voor de uitvoering van de overeenkomst gegevens nodig heeft die door de klant moeten worden verstrekt, zal de afleveringstermijn nooit eerder ingaan dan op de dag dat alle benodigde gegevens ontvangen zijn.
 4.   Als de goederen die besteld zijn op voorraad zijn, dan zullen deze binnen 72 uur worden verzonden. Opgegeven levertijden zijn nimmer te beschouwen als definitief, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.
 5.   Bij overschrijding van de afleveringstermijn heeft de klant geen recht op enige schadevergoeding ter zake.
 6.   "Marie Antoinette-Shoes" heeft te allen tijden het recht in gedeeltes te leveren.

 
Artikel 5: Recht en Risico 

 1.   De klant draagt het risico van de producten vanaf het ogenblik waarop deze aan het opgegeven adres ter ontvangst worden aangeboden.
 2.   De klant is gehouden bij aflevering de producten in ontvangst te nemen. Indien de klant de producten niet in ontvangst kan nemen dan zal TNT post de klant hiervan op de hoogte stellen en zal de klant de producten zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 21 dagen na kennisgeving afnemen.
 3.   Neemt de klant de producten niet of niet tijdig af, dan zal zij zonder enige ingebrekestelling in verzuim zijn. De producten worden in dat geval geretourneerd aan "Marie Antoinette-Shoes" die gerechtigd is deze aan een derde te verkopen.

 
Artikel 6: Retourneren en Garantie 

 1.   De klant heeft het recht de afgeleverde, maar niet in gebruikgenomen, producten zonder opgave van redenen binnen 7 dagen na ontvangst te retourneren. "Marie Antoinette-Shoes" zal dan aan de klant de koopsom binnen 30 dagen terugbetalen, onder de volgende voorwaarden:
             -         op of aan het product mag geen enkele wijziging zijn aangebracht en het product
                   dient in ongeschonden staat te zijn; en          
            
  -         alle meegezonden documentatie en verpakkingsmaterialen dienen in originele staat
                  te worden gevoegd bij de retourzending.
 2.   "Marie Antoinette-Shoes" kan met de klant overeenkomen een ander artikel of maat te sturen of het retourneren van het aankoopbedrag.
 3.   De garantie periode voor producten geleverd door "Marie Antoinette-Shoes" bedraagt 3 maanden na aankoop en normaal gebruik.
 4.   Producten die aan normale slijtage onderhevig zijn vallen niet onder de gegeven garantie.

 
Artikel 7: Klachten 

 1.   Eventuele klachten kunnen per mail of brief worden verstuurd naar "Marie Antoinette-Shoes".
 2.   Is de klacht het gevolg van een productiefout van de fabrikant die kan worden gerepareerd, dan heeft "Marie Antoinette-Shoes" het recht dit te laten repareren. Indien het product niet meer gerepareerd kan worden, dan zal aan de klant een nieuw product verstrekt worden of krijgt de klant het aankoopbedrag terug.
 3.   Beslissingen over een klacht worden genomen door "Marie Antoinette-Shoes" en of door de fabrikant.
 4.   De klant zal zo snel mogelijk op de hoogte gebracht worden van de beslissing maar uiterlijk voor de 30ste dag na acceptatie van de klacht.
 5.   Klachten, ruilingen dan wel aanspraak op garantie kan alleen op vertoon van de aankoopnota/factuur of betalingsbewijs.
 6.   Op alle geschillen met betrekking tot deze Algemene Voorwaarden, evenals iedere overeenkomst is bij uitsluiting Nederlandse recht van toepassing. Alle geschillen zullen voor zover niet anders door de wet dwingend voorgeschreven, bij uitsluiting worden voorgelegd aan de bevoegde rechtbank te Den Haag.

  Heeft u vragen? Laat het ons weten en stuur ons een mail via info@marieantoinette-shoes.com


F